Indkaldelse generalforsamling
23. april 2024
18.00
SuperBrugsens mødelokale på 1. sal.

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 23. april 2024 kl. 18.00 i SuperBrugsens mødelokale på 1. sal. 

Program: 

  • 18.00 Spisning. 
  • 18.45 - 19.30 Indlæg ved Søren Hast, Udvikling Midtfyn og Mai-Britt Jensen fra Teknik og Miljø Fåborg-Midtfyn Kommune. 
  • 19.30 Generalforsamling. 


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling med følgende dagsorden: 

  1. Valg af dirigent. 
  2. Formandsberetning. 
  3. Fremlæggelse af regnskab v/Lone Larsen. 
  4. Fastsættelse af kontingent. 
  5. Indkomne forslag. 
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter: 


På valg er: 

Jette Krebs, Skoringen (modtager genvalg) 

Mikael Simonsen, Outdoor Fyn (modtager genvalg) 

Vibeke Albjerg, Multiflower Design (modtager ikke genvalg) 

Anders Enevoldsen, Expert/Punkt1 (modtager genvalg) 

Kenny Glud, Gluds Café (modtager genvalg) 

Ny suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Channe Broholm EDC 


Valg af revisorer: 

Allan Lyhr Larsen, (modtager genvalg) 

Thorbjørn Wahl, Sparekassen Sjælland/Fyn (modtager genvalg) 

Revisorsuppleant – Hanne Staal Knudsen, Sydbank (modtager Genvalg) 

  1. Eventuelt. 


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes indsendt til formand Vibeke Albjerg inden d. 9. april 2024. formand@ringehandel.dk 

Af hensyn til dette traktement er det vigtigt, at vi får din tilmelding senest fredag d. 19. april 2024 formand@ringehandel.dk eller på 25395558 

Indsend arrangement